Privacyverklaring

Privacyverklaring

Iedereen die om wat voor reden dan ook persoonsgegevens verwerkt of verzamelt is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht een privacyverklaring op te stellen. Of je nou een groot bedrijf bent of een hobbyblogger, als er persoonsgegevens verzameld worden is een privacyverklaring verplicht. En dat geldt dus ook voor mijn blog.

31 Flowers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mijn contactgegevens

https://www.31flowers.com
Maaike@31flowers.com

Persoonsgegevens die 31 Flowers verwerkt

31 Flowers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten; je bezoekt mijn blog en leest mijn artikelen. Of, omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt door een reactie te plaatsen onder een artikel of door mij een mail te sturen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Misschien schrik je er wel van en vraag je je af hoe ik je naam weet als je alleen af en toe mijn artikelen leest. Daarom maak ik ter verduidelijking onderscheid in gegevens die ik kan zien als je alleen op mijn blog leest en gegevens die ik kan zien als je een reactie achterlaat of mij een e-mail stuurt.

Als je alleen mijn artikelen leest betreft het de volgende gegevens:

 • IP-adres

Als je een reactie achterlaat of mij een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Websiteadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

31 Flowers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via maaike@31flowers.com, dan verwijderen ik deze informatie.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

31 Flowers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen verzenden van een bericht wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd op 31 Flowers.
 • Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik heb gereageerd op jouw reactie op één van mijn artikelen.
 • Het analyseren van jouw gedrag op mijn website om daarmee 31 Flowers te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

31 Flowers neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens

31 Flowers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. 31 Flowers hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • De gegevens die je achterlaat bij het reageren op een artikel van mijn website blijven bewaard.
 • E-mails die je mij hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

31 Flowers maakt gebruik van ‘analytische en functionele cookies’ en ‘tracking cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Toen je op mijn website kwam, werd je door middel van een cookiemelding geïnformeerd over de cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor uitgebreide informatie over cookies op 31 Flowers verwijs ik je door naar mijn cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je gegevens op mijn website achterlaat, geef je daarmee toestemming gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 31 Flowers.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maaike@31flowers.com.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. 31 Flowers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

31 Flowers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via maaike@31flowers.com.

31 Flowers heeft de volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens:

 • Beveiligingssoftware: virusscanner en firewall.
 • TLS: er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Deze kun je herkennen aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

N.B. De nieuwe privacywet treedt vanaf 25 mei 2018 in werking. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd te voldoen aan deze wet. Er is echter nog veel onduidelijkheid over wat een blogger precies moet doen om aan de eisen van de wet te voldoen. Dit komt mede doordat er zoveel verscheidenheid is bij bloggers; de één verdiend er zijn of haar brood mee, voor de andere is het een hobby en daartussen zitten nóg weer heel veel bloggers.

Mijn blog is voor mij een hobby. Ik heb geen winstoogmerk. Ondanks dat ik heel erg mijn best heb gedaan op deze privacyverklaring, kan ik natuurlijk niet uitsluiten dat ik iets vergeten ben of dat ik ergens niet van op de hoogte was. Ik vind mijn eigen privacy belangrijk en kan de privacy van mijn lezers natuurlijk ook alleen maar heel belangrijk vinden. Als je toch iets vindt wat niet in deze verklaring wordt beschreven, zou ik het erg op prijs stellen dat je mij daarvan op de hoogte stelt. Je kunt mij bereiken op maaike@31flowers.com.